Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
W dniu 16 grudnia br. w Sali Sejmiku Śląskiego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbędą się wojewódzkie uroczystości 25 - lecia Związku NSZZ ”Solidarność” – 80

Ogłoszenia

Aktualności

PROGRAM UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZU 25-LECIA NSZZ ”SOLIDARNOŚĆ”-80 W DNIU 16 GRUDNIA 2016 R. W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KATOWICACH

Temat Uroczystej Akademii – „Ruch związkowy w Polsce i rola
NSZZ ”Solidarność”-80 w przemianach społeczno – ustrojowych.

P. – prowadzący – Dariusz Niebudek

Początek uroczystości: godz. 09.45

•  Wprowadzenie sztandarów  - prowadzący

•  Hymn państwowy (z odtworzenia/orkiestra górnicza?), uczczenie chwilą ciszy zmarłych członków NSZZ Solidarność-80  - P

•  Oddanie głosu przewodniczącemu Komisji Krajowej – Marek Mnich

• Przywitanie przybyłych gości i podziękowanie Wojewodzie za objęcie patronatem Naszego Jubileuszu – Przewodniczący Regionu Śląskiego Eugeniusz Łuczka

Społeczny Komitet Pamięci Poległych 16 grudnia 1981 roku Górników KWK "Wujek" w Katowicach zaprasza na 35 obchody rocznicy strajku i i pacyfikacji Kopalni Wujek 16 grudnia 2016 r.

Ramowy program obchodów :

16.00   msza św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach przy ul. Pięknej - abp Wiktor Skworc

17.15   formowanie kolumny na placu kościelnym przy ul. Pięknej. Przemarsz kolumny ulicami: Piękną, Parkową, Mikołowską, Brynowską, Ligocką, Gallusa

Uroczystości pod Pomnikiem-Krzyżem Poległych Górników

POROZUMIENIE pomiędzy Stronami Zakładowogo Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawarte w dniu 16 listopada 2016 roku.

W związku z zapisami Porozumienia pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawartego w dniu 22 czerwca 2016 r Strony ustalają:
1.    Z okazji przypadającego 1 października 2016 r. 15-lecia powstania Spółki zostaną uruchomiono dodatkowe środki na wynagrodzenia z przeznaczeniem na jednorazową nagrodę specjalną dla pracowników PKP CARGO SA zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
2.    Pracownikom będącym w stanie zatrudnienia i posiadającym minimum 1 rok stażu pracy 1 października 2016 r nagroda przysługuje w kwocie 600 zł brutto

Zaproszenie na spotkanie

Nawiązując do ustaleń ze spotkania w dniu 18 października 2016 r., uprzejmie informuję, że odbycie spotkania w dniu 17 listopada 2016 r. nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od PKP CARGO S.A.

W związku z powyższym, w imieniu Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. zapraszam Przedstawicieli Państwa Organizacji na spotkanie w ramach dialogu społecznego oraz sporu zbiorowego wszczętego 2 lipca 2015 r., które odbędzie się 16 listopada 2016 r. (środa) o godzinie 14.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Grójecka 17, sala C/D.

Dnia 18 października bieżącego roku, w Warszawskiej Centrali PKP Cargo S.A. doszło do spotkania Prezesa PKP Cargo S.A. Pana Macieja Andrzeja Libiszewskiego z przedstawicielami związków zawodowych działających przy PKP Cargo S.A.

Tematyka spotkania opierała się o status finansowy spółki PKP Cargo S.A.  jak i możliwości poprawy warunków płacowych oraz gratyfikacyjnych wobec pracowników Spółki. Spotkanie przebiegło w atmosferze wzajemnego zrozumienia stron oraz wspólnych założeń, jak i wniosków dotyczących możliwości poprawy statusu gratyfikacji z okazji zbliżającego się Święta Kolejarza. Pan Prezes Maciej Libiszewski  wyraził aprobatę, oraz wystąpił z prośbą do przedstawicieli związków zawodowych o czas na możliwość analizy sytuacji finansowej oraz wstrzymanie rozmów i decyzji wiążących się z nimi do dnia 17.11.2016 roku, kiedy to będzie gotowy na udzielenie odpowiedzi. Związki zawodowe zgodziły się na przedłużenie prowadzenia rozmów do powyższego terminu który uznano za wiążący dla każdej ze stron.

Biznes Społecznie Odpowiedzialny (CSR) Przewodnik dla Partnerów Społecznych

Wstęp
Ten krótki przewodnik po zagadnieniach związanych z Biznesem Społecznie Odpowiedzialnym (ang. CSR Corporate Social Responsibility) i zrównoważonym rozwoju dedykowany jest dla Parterów Społecznych.
Dlaczego? Ponieważ jestem przekonany, że Związki Zawodowe są ważnym Partnerem w budowaniu odpowiedzialnej firmy i mają szczególny wpływ na jeden z najważniejszych aspektów CSR, jakim jest obszar pracowniczy.
W dziedzinie CSR są przed nami nowe wyzwania, związane m.in.    ze zmianą
ustawodawstwa w zakresie raportowania niefinansowego, które dla    części firm
(m.in. PKP CARGO S.A.) będzie od grudnia 2016 obligatoryjne. Zadania z tym związane będą kontynuacją wcześniejszych inicjatyw w zakresie implementacji i propagowania Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w Spółce.
Chciałbym zaprosić przedstawicieli Związków Zawodowych do wspierania idei Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego oraz skutecznego wykorzystania szansy, którą CSR oferuje.
Jestem przekonany, że w propagowaniu odpowiedzialności społecznej    biznesu nie może zabraknąć wspólnego budowania Partnerstwa i Dialogu Społecznego, które wspierają zachowanie konkurencyjności, sprzyja rozwojowi biznesowemu oraz zachowaniu miejsc pracy i poprawy w sferze socjalnej.

Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników  Zenon Kozendra.

Pismo dotyczące spotkania Stron ZUZP

PKP CARGO S.A.

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa CCLR.072.37.2016.1

Organizacje Związkowe będące Stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna

 

W imieniu Zarządu PKP CARGO S.A. uprzejmie informuję, że z uwagi na przesunięcie daty publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 r. oraz napięty kalendarz obowiązków Zarządu

Obchody 25 lecia Solidarności 80 w Szczecinie


Uroczyste rozpoczęcie obchodów 25 lecia Solidarności 80 w Szczecinie inaugurowane przez Biskupa, orszak pocztów sztandarowych,orkiestrę dętą oraz przedstawicieli NSZZ "Solidarność" 80 działającej przy PKP Cargo Śląski Zakład Spółki reprezentowanej przez Pana Dariusza Wandel oraz Pana Romana Ryszewskiego.

25 lat NSZZ „Solidarność

Szanowni Państwo, drodzy członkowe z dumą i uniesionym czołem pragniemy oznajmić iż związek zawodowy NSZZ „Solidarność” – 80 obchodzi w tym roku 25- lecie swego istnienia. Pomimo obecnych obchodów 36 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, które dały początek powstania niezależnego ruchu związkowego o nazwie NSZZ Solidarność, wielu działaczy związkowych już ćwierć wieku temu uważało, że porozumienia tzw.”Okrągłego stołu”  z 1989 r. wypaczyły ideę „Solidarności”.

Zatem w 1991 roku powstała NSZZ „Solidarność” z dodanym liczebnikiem 80, symbolizującym protest społeczny z sierpnia 1980 roku.

Odpowiedź związków zawodowych działających przy PKP Cargo S.A. na pismo CTPCz z dnia 26 lipca 2016 roku

W odpowiedzi na pismo nr CTCPz-072-10/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku Związki Zawodowe działające w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki w Tarnowskich Górach, będące także sygnatariuszami pisma przekazanego kierownictwu zakładu w dniu 26 lipca 2016 roku uprzejmie informujemy, że z uwagi na wcześniej zaplanowane zadania oraz czas potrzebny organom statutowym naszych organizacji związkowych na zapoznanie się z nowym projektem Regulaminu Organizacyjnego PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki w Tarnowskich Górach przesłanym drogą elektroniczną w dniu 26 lipca 2016 roku, termin spotkania proponowany przez pracodawcę nie może być zaakceptowany.