Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Pomóż OLI. Podaruj 1% podatku. Nr KRS 0000273196. Cel szczegółowy: Aleksandra Kuchniak

Uchwały NSZZ Solidarność 80

Uchwały Komisji Zakładowej Organizacji NSZZ Solidarność 80
 przy PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki.

Ordynacja wyborcza

Statut NSZZ Solidarność 80

Kodeks Pracy

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Ustawa o związkach zawodowych

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Deklaracja Członkowska

Deklaracja członkowska NSZZ Solidarność 80