Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Dnia 24.09.2020 na posiedzeniu Komisji Socjalnej ustalone zostały kwoty świadczeń świątecznych jakie w tym roku otrzymają pracownicy Śląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A.

REGULAMIN Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki

ANEKS NR 5 z dnia 22 grudnia 2015r. do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki. (tekst jednolity z dnia 4 grudnia 2012r.)

Tabela dofinansowania i finansowania świadczeń i usług z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki

REGULAMIN Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki (tekst jednolity)

Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników PKP CARGO S.A. ŚLĄSKIEGO ZAKŁADU SPÓŁKI

Regulamin Pracy PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki uzgodniony w dniu 01.07.2014r.

Uchwały NSZZ Solidarność 80

Uchwały Komisji Zakładowej Organizacji NSZZ Solidarność 80
 przy PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki.

Regulamin socjalny

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - ustawa.

USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Aneks nr 3 z dnia 22 października 2014r. Regulaminu Gospodarowania Środkami ZFŚS w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki oraz załączniki.

Aneks Nr 3 z dnia 22.10.2014 oraz Załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a do Aneksu Nr 3 z dnia 22.10.2014r. Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki obowiązujący od dnia 01 stycznia 2015r.

Ordynacja wyborcza

Statut NSZZ Solidarność 80

Kodeks Pracy

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Ustawa o związkach zawodowych

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Deklaracja Członkowska

Deklaracja członkowska NSZZ Solidarność 80