Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Podziękowanie od pracownika list otwarty.

REGULAMIN Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki

ANEKS NR 5 z dnia 22 grudnia 2015r. do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki. (tekst jednolity z dnia 4 grudnia 2012r.)

Tabela dofinansowania i finansowania świadczeń i usług z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki

REGULAMIN Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki (tekst jednolity)

Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników PKP CARGO S.A. ŚLĄSKIEGO ZAKŁADU SPÓŁKI

Uchwały NSZZ Solidarność 80

Uchwały Komisji Zakładowej Organizacji NSZZ Solidarność 80
 przy PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki.

Regulamin socjalny

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - ustawa.

USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Aneks nr 3 z dnia 22 października 2014r. Regulaminu Gospodarowania Środkami ZFŚS w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki oraz załączniki.

Aneks Nr 3 z dnia 22.10.2014 oraz Załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a do Aneksu Nr 3 z dnia 22.10.2014r. Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki obowiązujący od dnia 01 stycznia 2015r.

Ordynacja wyborcza

Statut NSZZ Solidarność 80

Kodeks Pracy

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Ustawa o związkach zawodowych

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Deklaracja Członkowska

Deklaracja członkowska NSZZ Solidarność 80