Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Po posiedzeniu zarządu PKP Cargo w dniu 27.08.2021 uchwalono 500 zł premii wypłacone na dzień 10.10.2021 i zwiększenie do 1000 zł na Dzień Kolejarza. Podwyżek w roku 2021 nie będzie. Zarząd po tej decyzji powinien podać się do dymisji.

Uchwały NSZZ Solidarność 80

Uchwały Komisji Zakładowej Organizacji NSZZ Solidarność 80
 przy PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki.

Ordynacja wyborcza

Statut NSZZ Solidarność 80

Kodeks Pracy

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Ustawa o związkach zawodowych

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Deklaracja Członkowska

Deklaracja członkowska NSZZ Solidarność 80