Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Po posiedzeniu zarządu PKP Cargo w dniu 27.08.2021 uchwalono 500 zł premii wypłacone na dzień 10.10.2021 i zwiększenie do 1000 zł na Dzień Kolejarza. Podwyżek w roku 2021 nie będzie. Zarząd po tej decyzji powinien podać się do dymisji.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

Prawo obowiązujące w Polsce, mówi, że reprezentatywną organizacją pracowników do rozmów z pracodawcą jest związek zawodowy.

  • Jeśli w Twoim zakładzie pracy działa już Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność 80” PKP Cargo Śląski Zakład Spółki  wystarczy, że wypełnisz deklarację członkowską i dostarczysz ją do odpowiedniego reprezentanta Związku. Uchwałą komisji zakładowej/międzyzakładowej zostaniesz przyjęty do grona członków NSZZ „Solidarność 80” PKP Cargo Śląski Zakład Spółki .
  • Osoby będące już członkami innego związku zawodowego aniżeli NSZZ Solidarność 80 , chcące stać się Naszymi członkami mogą bez żadnych konsekwencji  wypełnić druk wystąpienia znajdujący się na poniższej stronie oraz przesłać wraz z deklaracją członkowską.

Najlepszym sposobem, aby poprawić swoje warunki pracy jest zachęcenie jak największej ilości kolegów z pracy do dołączenia do NSZZ „Solidarność80” PKP Cargo Śląski Zakład Spółki. Im więcej członków Związku będzie w twoim miejscu pracy, tym większy wpływ będziecie mieli na warunki pracy i wysokość zarobków.

Pracownicy będący na etapie szkolenia przygotowawczego do wykonywania czynności maszynisty ponoszą koszt 5 złotych comiesięcznej opłaty czlonkowskiej, aż do momentu zakonczenia etapu szkoleniowego.