Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Zakończono rozmowy dotyczące uposażenia dla pracownikow PKP CARGO S. A. Strony ustalił iż pracownicy otrzymają 250 złotych brutto jednorazowej premii do pensji 10 lipca bieżącego roku oraz średnio po 180 złotych do pensji zasadniczej od 10 września.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

Prawo obowiązujące w Polsce, mówi, że reprezentatywną organizacją pracowników do rozmów z pracodawcą jest związek zawodowy.

  • Jeśli w Twoim zakładzie pracy działa już Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność 80” PKP Cargo Śląski Zakład Spółki  wystarczy, że wypełnisz deklarację członkowską i dostarczysz ją do odpowiedniego reprezentanta Związku. Uchwałą komisji zakładowej/międzyzakładowej zostaniesz przyjęty do grona członków NSZZ „Solidarność 80” PKP Cargo Śląski Zakład Spółki .
  • Osoby będące już członkami innego związku zawodowego aniżeli NSZZ Solidarność 80 , chcące stać się Naszymi członkami mogą bez żadnych konsekwencji  wypełnić druk wystąpienia znajdujący się na poniższej stronie oraz przesłać wraz z deklaracją członkowską.

Najlepszym sposobem, aby poprawić swoje warunki pracy jest zachęcenie jak największej ilości kolegów z pracy do dołączenia do NSZZ „Solidarność80” PKP Cargo Śląski Zakład Spółki. Im więcej członków Związku będzie w twoim miejscu pracy, tym większy wpływ będziecie mieli na warunki pracy i wysokość zarobków.

Pracownicy będący na etapie szkolenia przygotowawczego do wykonywania czynności maszynisty ponoszą koszt 5 złotych comiesięcznej opłaty czlonkowskiej, aż do momentu zakonczenia etapu szkoleniowego.