Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Po posiedzeniu zarządu PKP Cargo w dniu 27.08.2021 uchwalono 500 zł premii wypłacone na dzień 10.10.2021 i zwiększenie do 1000 zł na Dzień Kolejarza. Podwyżek w roku 2021 nie będzie. Zarząd po tej decyzji powinien podać się do dymisji.

                              

 

          Jesteśmy organizacją NSZZ Solidarność 80 działającej w Śląskim Zakładzie Spółki PKP Cargo. Działamy od wielu lat, zrzeszając wielu pracowników Naszej Spółki. W ciągu całego okresu działania na rzecz pracowników, dążymy do porozumień miedzy pracownikami a pracodawcą. Odnieśliśmy wiele sukcesów, miedzy innymi poprawiliśmy warunki pracy i wynagrodzenia. Wspólnie tworzymy tą organizację i pamiętajmy że razem możemy więcej, zadbajmy więc o sytuację pracowników, o ich prawa i należności. Nie zapomnieliśmy również o najmłodszych nowo zatrudnionych pracownikach przed którymi jeszcze wiele lat pracy, jak i pracownikach którzy w pełnym zaangażowaniu poświęcają się trudowi pracy od wielu lat. Wiele spraw i problemów rozwiązaliśmy już  wspólnie, a wciąż jeszcze wiele przed Nami.

Z uszanowaniem

Roman Ryszewski

 

 

Roman Ryszewski - przewodniczący

 

Bolesław Teododorowski - wiceprewodniczący

Zbigniew Klusek - wiceprzewodniczący

Danuta Dziech - wiceprzewodnicząca

Dariusz Wandel - wiceprzewodniczący

Małgorzata Góryńska   - skarbnik

Marcin Dziech - sekretarz

Henryk Mikułka , Andrzej Zebut - członkowie zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Martuszewska Anna - przewodnicząca komisji

Ostolski Krzysztof  - wiceprzewodniczący komisji

Peikert Grzegorz, Baldy Jolanta - członkowie komisji

 

 

Zarządu Regionu Śląskiego NSZZ "Solidarność” - 80 NA KADENCJĘ 2013-2017

 

CZŁONKOWIE PREZYDIUM:
   

    Eugeniusz Łuczka    przewodniczący    KWK „Pniówek”
    Marek Mnich    wiceprzewodniczący    KWK „Sośnica-Makoszowy”
    Andrzej Szymański    wiceprzewodniczący    ArcelorMittal Service Group Sp z o.o.
    Roman Ryszewski    członek Prezydium    PKP Cargo Śl. Zakład Spółki
    Dariusz Janeczek    członek Prezydium    Koksownia Przyjaźń S.A.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

    Artur Nowak    członek Zarządu    KWK „Zofiówka”
    Jerzy Kiełb    członek Zarządu    KWK „ Knurów-Szczygłowice”
    Andrzej Wanio    członek Zarządu    KWK „Bielszowice”
    Dariusz Kamiński    członek Zarządu    KWK „Pniówek”
    Arkadiusz Świderki    członek Zarządu    KWK „Rydułtowy-Anna”

CZŁONKOWIE REGIONALNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ:

    Sławomir Ulatowski    przewodniczący RKR    KWK    „Knurów-Szczygłowice”
    Wiesław Januszewicz    wiceprzewodniczący RKR    KWK    „Pniówek”
    Józef Kardel    członek RKR    KWK    „Sośnica-Makoszowy”
    Grzegorz Książek    członek RKR    KWK    „Pniówek”
    Lidia Kościelniak    członek RKR    Cebi Poland Sp. z o.o.

Władze Krajowy Sekretariat Kolejarzy NSZZ Solidarność 80

Prezydium KSK

Ryszard Wrzaszcz Przewodniczący tel.: 508 266 849 e-mail: r.wrzaszcz@op.pl
Roman Ryszewski Wiceprzewodniczący ds. PKP CARGO  tel.: 663 842 390 e-mail: s80rybnik@gmail.com
Juliusz Józefowski Wiceprzewodniczący ds. PKP PLK  tel.: 781 479 780 e-mail: juliusz.jozefowski@o2.pl
Jerzy Jankowski Wiceprzewodniczący ds. Przewozy Regionalne  tel.: 502 774 724 e-mail: jankowski7@wp.pl
Wiesław Kruk Wiceprzewodniczący ds. PKP Intercity  tel.: 605 148 255 e-mail: solidarnosc80wk@interia.pl

Członkowie Rady KSK

•    Łukasz Basiński
•    Piotr Bielecki
•    Jan Cieślarczyk
•    Kazimierz Domieniewski
•    Wiesław Lesiewicz
•    Bogusław Miś
•    Marian Radoła
•    Waldemar Skolimowski
•    Władysław Szeszko
•    Wiesław Urbaniak

Komisja Rewizyjna KSK

•    Przybysz Wojciech - Przewodniczący
•    Krystyna Mazurkiewicz-Wiceprzewodnicząca
•    Jolanta Wojtasiak
•    Ryszard Głoszczuk
•    Sławomir Lewczuk