Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Zakończono rozmowy dotyczące uposażenia dla pracownikow PKP CARGO S. A. Strony ustalił iż pracownicy otrzymają 250 złotych brutto jednorazowej premii do pensji 10 lipca bieżącego roku oraz średnio po 180 złotych do pensji zasadniczej od 10 września.

                              

 

          Jesteśmy organizacją NSZZ Solidarność 80 działającej w Śląskim Zakładzie Spółki PKP Cargo. Działamy od wielu lat, zrzeszając wielu pracowników Naszej Spółki. W ciągu całego okresu działania na rzecz pracowników, dążymy do porozumień miedzy pracownikami a pracodawcą. Odnieśliśmy wiele sukcesów, miedzy innymi poprawiliśmy warunki pracy i wynagrodzenia. Wspólnie tworzymy tą organizację i pamiętajmy że razem możemy więcej, zadbajmy więc o sytuację pracowników, o ich prawa i należności. Nie zapomnieliśmy również o najmłodszych nowo zatrudnionych pracownikach przed którymi jeszcze wiele lat pracy, jak i pracownikach którzy w pełnym zaangażowaniu poświęcają się trudowi pracy od wielu lat. Wiele spraw i problemów rozwiązaliśmy już  wspólnie, a wciąż jeszcze wiele przed Nami.

Z uszanowaniem

Roman Ryszewski

 

 

Roman Ryszewski - przewodniczący

 

Bolesław Teododorowski - wiceprewodniczący

Zbigniew Klusek - wiceprzewodniczący

Danuta Dziech - wiceprzewodnicząca

Dariusz Wandel - wiceprzewodniczący

Małgorzata Góryńska   - skarbnik

Marcin Dziech - sekretarz

Henryk Mikułka , Andrzej Zebut - członkowie zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Martuszewska Anna - przewodnicząca komisji

Ostolski Krzysztof  - wiceprzewodniczący komisji

Peikert Grzegorz, Baldy Jolanta - członkowie komisji

 

 

Zarządu Regionu Śląskiego NSZZ "Solidarność” - 80 NA KADENCJĘ 2013-2017

 

CZŁONKOWIE PREZYDIUM:
   

    Eugeniusz Łuczka    przewodniczący    KWK „Pniówek”
    Marek Mnich    wiceprzewodniczący    KWK „Sośnica-Makoszowy”
    Andrzej Szymański    wiceprzewodniczący    ArcelorMittal Service Group Sp z o.o.
    Roman Ryszewski    członek Prezydium    PKP Cargo Śl. Zakład Spółki
    Dariusz Janeczek    członek Prezydium    Koksownia Przyjaźń S.A.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

    Artur Nowak    członek Zarządu    KWK „Zofiówka”
    Jerzy Kiełb    członek Zarządu    KWK „ Knurów-Szczygłowice”
    Andrzej Wanio    członek Zarządu    KWK „Bielszowice”
    Dariusz Kamiński    członek Zarządu    KWK „Pniówek”
    Arkadiusz Świderki    członek Zarządu    KWK „Rydułtowy-Anna”

CZŁONKOWIE REGIONALNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ:

    Sławomir Ulatowski    przewodniczący RKR    KWK    „Knurów-Szczygłowice”
    Wiesław Januszewicz    wiceprzewodniczący RKR    KWK    „Pniówek”
    Józef Kardel    członek RKR    KWK    „Sośnica-Makoszowy”
    Grzegorz Książek    członek RKR    KWK    „Pniówek”
    Lidia Kościelniak    członek RKR    Cebi Poland Sp. z o.o.

Władze Krajowy Sekretariat Kolejarzy NSZZ Solidarność 80

Prezydium KSK

Ryszard Wrzaszcz Przewodniczący tel.: 508 266 849 e-mail: r.wrzaszcz@op.pl
Roman Ryszewski Wiceprzewodniczący ds. PKP CARGO  tel.: 663 842 390 e-mail: s80rybnik@gmail.com
Juliusz Józefowski Wiceprzewodniczący ds. PKP PLK  tel.: 781 479 780 e-mail: juliusz.jozefowski@o2.pl
Jerzy Jankowski Wiceprzewodniczący ds. Przewozy Regionalne  tel.: 502 774 724 e-mail: jankowski7@wp.pl
Wiesław Kruk Wiceprzewodniczący ds. PKP Intercity  tel.: 605 148 255 e-mail: solidarnosc80wk@interia.pl

Członkowie Rady KSK

•    Łukasz Basiński
•    Piotr Bielecki
•    Jan Cieślarczyk
•    Kazimierz Domieniewski
•    Wiesław Lesiewicz
•    Bogusław Miś
•    Marian Radoła
•    Waldemar Skolimowski
•    Władysław Szeszko
•    Wiesław Urbaniak

Komisja Rewizyjna KSK

•    Przybysz Wojciech - Przewodniczący
•    Krystyna Mazurkiewicz-Wiceprzewodnicząca
•    Jolanta Wojtasiak
•    Ryszard Głoszczuk
•    Sławomir Lewczuk