Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Zakończono rozmowy dotyczące uposażenia dla pracownikow PKP CARGO S. A. Strony ustalił iż pracownicy otrzymają 250 złotych brutto jednorazowej premii do pensji 10 lipca bieżącego roku oraz średnio po 180 złotych do pensji zasadniczej od 10 września.

Program sportowo - rekreacyjny FITPROFIT


PKP CARGO S.A.  Śląski Zakład Spółki informuje o planowanym wdrożeniu dodatkowego świadczenia do działalności socjalnej Zakładu w postaci Programu sportowo-rekreacyjnego FITPROFIT.

Udział w Programie pozwala na korzystanie z takich usług jak fittnes, siłownia, basen, aqua aerobic itp. na podstawie jednej karty abonamentowej. Cena pełnego kosztu miesięcznego karnetu zakupionego przez pracodawcę na wniosek pracownika wynosić będzie 70,- zł., natomiast wysokość dofinansowania z ZFŚS zostanie podana w późniejszym terminie. Ponadto istnieje możliwość zakupu imiennych kart abonamentowych pełnopłatnych bez możliwości otrzymania dofinansowania dla jednej osoby towarzyszącej i dla każdego uczącego się dziecka pracownika w wieku do ukończenia 26 roku życia w kwocie 120,00 zł miesięcznie za każdą kartę, oraz kartę basenową dla dziecka pracownika w wieku do ukończenia 15 roku życia w cenie 36,90 zł miesięcznie.

 

Karta FITPROFIT jest kartą imienną  i nie może być udostępniona innym osobą. Rezygnacja nie może nastąpić w okresie pierwszych trzech miesięcy od daty przystąpienia do programu. Uczestnictwo osoby towarzyszącej lub dziecka możliwe jest tylko i wyłącznie pod warunkiem wykupu karnetu łącznie z zakupem karnetu dla pracownika.

Przystąpienie do Programu skutkuje wykluczeniem pracownika i uprawnionych członków jego rodziny z możliwości dofinansowania do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej zakupionej we własnym zakresie (§ 20 Regulaminu ZFŚS), oraz ogranicza dofinansowanie do pobytu wypoczynkowego trwającego od 2 do 3 dni, zakupionego we własnym zakresie przez uprawnionych do jednego w roku (§ 17 Regulaminu ZFŚS). 
  
W przypadku przystąpienia pracownika do Programu, a następnie zrezygnowanie z uczestnictwa skutkuje wykluczeniem z możliwości dofinansowania do w/w usług działalności socjalnej do końca 2016 roku.

Lista obiektów honorujących kartę FITPROFIT jest dostępna na stronie internetowej www.fitprofit.pl/wyszukiwarkaobiektow.                                             
W celu rozpoznania zainteresowania proponowanym programem przez pracowników prosi się o imienne zgłoszenie swojego uczestnictwa.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Dziale Pracowniczym:

Tarnowskie  Góry 

Biuro nr 115

  • Małgorzata Mazur tel. nr 32 7142127
  • Lila Nowak            tel. nr  32 7223303,  

Rybnik 

Biuro nr 111  

  • Józef Gańczorz     tel. nr   32 7221144.

Termin składania zgłoszeń do 10 grudnia 2015 roku.