Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Zakończono rozmowy dotyczące uposażenia dla pracownikow PKP CARGO S. A. Strony ustalił iż pracownicy otrzymają 250 złotych brutto jednorazowej premii do pensji 10 lipca bieżącego roku oraz średnio po 180 złotych do pensji zasadniczej od 10 września.

REGULAMIN Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki

Tabela dofinansowania i finansowania świadczeń i Socjalnych w PKP CARGO S.A. usług z Zakładowego Funduszu Świadczeń Śląskim Zakładzie Spółki

 
Lp. Kwota dochodu brutto p o m niejszon a o skła d ki ZUS
(na podstawie dołączonego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego) lub oświadczenie o dochodach przekraczających 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Do wczasów, wczasów profilaktyczno- leczniczych, pobytów sanatoryjnych 63% m.w.=1260zł Do koloni, obozów, zimowisk , zielonych szkół 82%m.w.=1640zł Do wycieczek 38%m.w. =760zł Do wypoczynku organizowane go we własnym zakresie % z minimalnego wynagrodzeni a z 2017r. Do pobytów wypoczynkowych trwających od 2 do 3 dni oraz pobytu wypoczynkowo - rekreacyjnego dla pracowników organizowanego z inicjatywy pracodawcy 11 %m.w. = 220zł Do działalności kulturalno- oświatowej i sportowo- rekreacyjnej 8%m.w. =160zł dofinansowania na rok Do zajęć w ramach programu rekreacyjno- sportowego FITPROFIT
(cena miesięcznego pakietu wynosi 70zł)
1. do 1400 zł

80%

1008 zł

80%

1312 zł

70%

532 zł

26%

520zł

80%

176 zł

90% 40%
2. od 1400,01 do 2000,00 zł

75%

945 zł

75%

1230 zł

65%

494 zł

24%

480 zł

75%

165 zł

80% 35%
3. powyżej 2000 zł

70%

882 zł

70%

1148 zł

60%

456 zł

22%

440zł

70%

154 zł

70% 30%