Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Podziękowanie od pracownika list otwarty.

REGULAMIN Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki

Tabela dofinansowania i finansowania świadczeń i Socjalnych w PKP CARGO S.A. usług z Zakładowego Funduszu Świadczeń Śląskim Zakładzie Spółki

 
Lp. Kwota dochodu brutto p o m niejszon a o skła d ki ZUS
(na podstawie dołączonego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego) lub oświadczenie o dochodach przekraczających 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Do wczasów, wczasów profilaktyczno- leczniczych, pobytów sanatoryjnych 63% m.w.=1260zł Do koloni, obozów, zimowisk , zielonych szkół 82%m.w.=1640zł Do wycieczek 38%m.w. =760zł Do wypoczynku organizowane go we własnym zakresie % z minimalnego wynagrodzeni a z 2017r. Do pobytów wypoczynkowych trwających od 2 do 3 dni oraz pobytu wypoczynkowo - rekreacyjnego dla pracowników organizowanego z inicjatywy pracodawcy 11 %m.w. = 220zł Do działalności kulturalno- oświatowej i sportowo- rekreacyjnej 8%m.w. =160zł dofinansowania na rok Do zajęć w ramach programu rekreacyjno- sportowego FITPROFIT
(cena miesięcznego pakietu wynosi 70zł)
1. do 1400 zł

80%

1008 zł

80%

1312 zł

70%

532 zł

26%

520zł

80%

176 zł

90% 40%
2. od 1400,01 do 2000,00 zł

75%

945 zł

75%

1230 zł

65%

494 zł

24%

480 zł

75%

165 zł

80% 35%
3. powyżej 2000 zł

70%

882 zł

70%

1148 zł

60%

456 zł

22%

440zł

70%

154 zł

70% 30%