Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Zasady rozdziału środków na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Bezpłatne porady Kancelari Prawniczej dla członków związku

Nasza organizacja w trosce o dobro każdego członka należącego do NSZZ "Solidarność 80" posiada do dyspozycji Kancelarię Adwokacką. Porady prawnicze dla każdego członka Naszej organizacji możliwe są po uprzednim kontakcie z przewodniczącym związku telefonicznie bądź mailowo, chodzi o weryfikację personalną. Natomiast problem poruszany jest indywidualnie, osobiście przez stronę zainteresowaną z prawnikiem.