Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Zakończono rozmowy dotyczące uposażenia dla pracownikow PKP CARGO S. A. Strony ustalił iż pracownicy otrzymają 250 złotych brutto jednorazowej premii do pensji 10 lipca bieżącego roku oraz średnio po 180 złotych do pensji zasadniczej od 10 września.

Bezpłatne porady Kancelari Prawniczej dla członków związku

Nasza organizacja w trosce o dobro każdego członka należącego do NSZZ "Solidarność 80" posiada do dyspozycji Kancelarię Adwokacką. Porady prawnicze dla każdego członka Naszej organizacji możliwe są po uprzednim kontakcie z przewodniczącym związku telefonicznie bądź mailowo, chodzi o weryfikację personalną. Natomiast problem poruszany jest indywidualnie, osobiście przez stronę zainteresowaną z prawnikiem.