Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Po posiedzeniu zarządu PKP Cargo w dniu 27.08.2021 uchwalono 500 zł premii wypłacone na dzień 10.10.2021 i zwiększenie do 1000 zł na Dzień Kolejarza. Podwyżek w roku 2021 nie będzie. Zarząd po tej decyzji powinien podać się do dymisji.

Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej w pracy dla członków związku Solidarność 80

Zapraszamy wszystkich Państwa do skorzystania z ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej w pracy. Ubezpieczenie pokrywa koszty związane ze szkodą wyrządzoną przez pracownika na rzecz pracodawcy. Wysokość ubezpieczenia wynosi 3.90 zł miesięcznie, potrącane z pensji pracownika, natomiast w razie szkody opiewa na kwotę 7000 zł. W woli przypomnienia wysokość maksymalnej kary którą może nałożyć pracodawca wynosi trzykrotność pensji zasadniczej. W cenie 3.90zł jest również ubezpieczenie na wypadek zawieszenia w czynnościach służbowych lub prawa wykonywania zawodu.Aby przystąpić do ubezpieczenia grupowego należy pobrać poniższe wnioski oraz prawidłowo wypełnione i podpisane przesłać na adres siedziby tj.:
Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółk
i
44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9