Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Zakończono rozmowy dotyczące uposażenia dla pracownikow PKP CARGO S. A. Strony ustalił iż pracownicy otrzymają 250 złotych brutto jednorazowej premii do pensji 10 lipca bieżącego roku oraz średnio po 180 złotych do pensji zasadniczej od 10 września.

Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej w pracy dla członków związku Solidarność 80

Zapraszamy wszystkich Państwa do skorzystania z ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej w pracy. Ubezpieczenie pokrywa koszty związane ze szkodą wyrządzoną przez pracownika na rzecz pracodawcy. Wysokość ubezpieczenia wynosi 3.90 zł miesięcznie, potrącane z pensji pracownika, natomiast w razie szkody opiewa na kwotę 7000 zł. W woli przypomnienia wysokość maksymalnej kary którą może nałożyć pracodawca wynosi trzykrotność pensji zasadniczej. W cenie 3.90zł jest również ubezpieczenie na wypadek zawieszenia w czynnościach służbowych lub prawa wykonywania zawodu.Aby przystąpić do ubezpieczenia grupowego należy pobrać poniższe wnioski oraz prawidłowo wypełnione i podpisane przesłać na adres siedziby tj.:
Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółk
i
44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9