Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Pomóż OLI. Podaruj 1% podatku. Nr KRS 0000273196. Cel szczegółowy: Aleksandra Kuchniak

Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej w pracy dla członków związku Solidarność 80

Zapraszamy wszystkich Państwa do skorzystania z ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej w pracy. Ubezpieczenie pokrywa koszty związane ze szkodą wyrządzoną przez pracownika na rzecz pracodawcy. Wysokość ubezpieczenia wynosi 3.90 zł miesięcznie, potrącane z pensji pracownika, natomiast w razie szkody opiewa na kwotę 7000 zł. W woli przypomnienia wysokość maksymalnej kary którą może nałożyć pracodawca wynosi trzykrotność pensji zasadniczej. W cenie 3.90zł jest również ubezpieczenie na wypadek zawieszenia w czynnościach służbowych lub prawa wykonywania zawodu.Aby przystąpić do ubezpieczenia grupowego należy pobrać poniższe wnioski oraz prawidłowo wypełnione i podpisane przesłać na adres siedziby tj.:
Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółk
i
44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9