Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Spotkanie dotyczące podwyżek płacowych zostało przełożone z dn.12.06.2019 z godziny 11.00 na bliżej nieokreślony termin, trwający około tygodnia.

Pismo PIP w sprawie kontroli w Śląskim Zakładzie Spółki PKP Cargo S.A.

"W odpowiedzi na Pański wniosek o kontrolę w PKP Cargo S.A. Zakładzie Śląskim Spółki w Tarnowskich Górach, który wpłynął do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w dniu 26.05.2017r. dotyczący „urlopów dodatkowych” dla pracowników stacji Pawłowice Górnicze informuję, iż z powodu rozległego jego zakresu zakończenie rozpoczętych czynności kontrolnych przewidziane zostało do dnia 20.07.2017r.

Dla rozstrzygnięcia wskazanej sprawy nie jest wystarczająca jedynie sama interpretacja przepisów ZUZP w zakresie „urlopów dodatkowych”, ale przede wszystkim wykazanie, że na ich podstawie pracownikom takie urlopy przysługują, co niesie za sobą obowiązek analizy czasu pracy zatrudnionych na stacji Pawłowice Górnicze pracowników przynajmniej za okres kilku ostatnich miesięcy. Ponieważ ilość dokumentacji do analizy jest znaczna, a ponadto zakresem kontroli objęto również inne kwestie – również istotne i wymagające analizy dokumentacji – stąd też konkretne stanowisko w temacie wniosku możliwe jest do przekazania dopiero po zakończeniu całości kontroli, tj. do wskazanego powyżej terminu.

O wyniku kontroli w zakresie przedmiotowego wniosku zostanie Pan poinformowany odrębnym pismem po jej zakończeniu."