Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Zakończono rozmowy dotyczące uposażenia dla pracownikow PKP CARGO S. A. Strony ustalił iż pracownicy otrzymają 250 złotych brutto jednorazowej premii do pensji 10 lipca bieżącego roku oraz średnio po 180 złotych do pensji zasadniczej od 10 września.

Władze krajowe Związku S80 apelują i zapraszają do udziału we wspólnej inicjatywie pt. “Zmniejszajmy różnice w wynagrodzeniach i nierówności ekonomiczne, które dzielą UE”

Władze krajowe związku podejmują się udziału w inicjatywach służących z jednej strony dla dobra pracowników a z drugiej zwiększeniu rozpoznawalności związku w przestrzeni publicznej. Nasze wewnętrzne podziały doprowadziły do częstego mylenia S80 z różnymi tworami, będącymi tylko nieudolną kopią i czerpiącymi korzyści z naszej tradycji. Zwracamy się do was z apelem o liczne poparcie tej inicjatywy przez Was, Wasze Rodziny i znajomych.

 

Inicjatywa jest niepowtarzalną szansą na zaistnienie związku w mediach, pokazanie społeczeństwu, że robimy także coś więcej poza naszymi zakładami pracy a także przyciągnięcie nowych osób do tworzenia związku. W końcu należy pamiętać, że z powodu znacznej rozpiętości płac, pracownicy przemieszczają się w jednym kierunku. Masowa emigracja prowadzi do tego, że państwom członkowskim, które znajdują się w gorszej sytuacji, jeszcze trudniej jest nadrobić zaległości. Jednocześnie zamożniejsze państwa członkowskie borykają się z masowym napływem pracowników, co narusza ich interesy i prowadzi do podziałów wewnętrznych w UE. UE powinna jasno dowieść, że zamierza wyeliminować nierówności w wynagrodzeniach, które mają wpływ na swobodny przepływ pracowników; w tym celu potrzebuje skuteczniejszej polityki spójności, aby zapewnić swoje przetrwanie. Zgodnie ze wspólną inicjatywą 8 państw Unii Europejskiej pod hasłem “Zmniejszajmy różnice w wynagrodzeniach i nierówności ekonomiczne, które dzielą UE”, w której to przedstawicielem ze strony Polski jest NSZZ ”Solidarność”-80, chcielibyśmy poinformować, że rozpoczęliśmy zbieranie podpisów. W związku z powyższym zachęcamy wszystkich członków Naszego Związku i nie tylko, do wzięcia czynnego udziału w powyższej inicjatywie i składania podpisów za pośrednictwem strony internetowej www.wageunion.eu Zwracamy się także do wszystkich Zarządów Regionów NSZZ ”Solidarność”-80 o rozesłanie tego apelu do wszystkich struktur z Waszego terenu, także do organizacji nie posiadających adresów e-mail, gdyż możliwe jest zbieranie podpisów w wersji papierowej. Formularz do zbierania podpisów w polskiej wersji językowej znajduje się pod linkiem https://www.wageunion.eu/uploads/2/ECI-Support-Statements-Form-147-PL-PL.pdf Formularze papierowe prosimy po wypełnieniu odsyłać do biura Komisji Krajowej. Dalsze informacje o wydarzeniach związanych z inicjatywą w tym o spotkaniach, konferencjach i nowych serwisach w mediach społecznościowych będziemy przekazywać na bieżąco. Biuro Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”-80 ul.Piękna 22/8 00-549 Warszawa