Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Zasady rozdziału środków na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Władze krajowe Związku S80 apelują i zapraszają do udziału we wspólnej inicjatywie pt. “Zmniejszajmy różnice w wynagrodzeniach i nierówności ekonomiczne, które dzielą UE”

Władze krajowe związku podejmują się udziału w inicjatywach służących z jednej strony dla dobra pracowników a z drugiej zwiększeniu rozpoznawalności związku w przestrzeni publicznej. Nasze wewnętrzne podziały doprowadziły do częstego mylenia S80 z różnymi tworami, będącymi tylko nieudolną kopią i czerpiącymi korzyści z naszej tradycji. Zwracamy się do was z apelem o liczne poparcie tej inicjatywy przez Was, Wasze Rodziny i znajomych.

 

Inicjatywa jest niepowtarzalną szansą na zaistnienie związku w mediach, pokazanie społeczeństwu, że robimy także coś więcej poza naszymi zakładami pracy a także przyciągnięcie nowych osób do tworzenia związku. W końcu należy pamiętać, że z powodu znacznej rozpiętości płac, pracownicy przemieszczają się w jednym kierunku. Masowa emigracja prowadzi do tego, że państwom członkowskim, które znajdują się w gorszej sytuacji, jeszcze trudniej jest nadrobić zaległości. Jednocześnie zamożniejsze państwa członkowskie borykają się z masowym napływem pracowników, co narusza ich interesy i prowadzi do podziałów wewnętrznych w UE. UE powinna jasno dowieść, że zamierza wyeliminować nierówności w wynagrodzeniach, które mają wpływ na swobodny przepływ pracowników; w tym celu potrzebuje skuteczniejszej polityki spójności, aby zapewnić swoje przetrwanie. Zgodnie ze wspólną inicjatywą 8 państw Unii Europejskiej pod hasłem “Zmniejszajmy różnice w wynagrodzeniach i nierówności ekonomiczne, które dzielą UE”, w której to przedstawicielem ze strony Polski jest NSZZ ”Solidarność”-80, chcielibyśmy poinformować, że rozpoczęliśmy zbieranie podpisów. W związku z powyższym zachęcamy wszystkich członków Naszego Związku i nie tylko, do wzięcia czynnego udziału w powyższej inicjatywie i składania podpisów za pośrednictwem strony internetowej www.wageunion.eu Zwracamy się także do wszystkich Zarządów Regionów NSZZ ”Solidarność”-80 o rozesłanie tego apelu do wszystkich struktur z Waszego terenu, także do organizacji nie posiadających adresów e-mail, gdyż możliwe jest zbieranie podpisów w wersji papierowej. Formularz do zbierania podpisów w polskiej wersji językowej znajduje się pod linkiem https://www.wageunion.eu/uploads/2/ECI-Support-Statements-Form-147-PL-PL.pdf Formularze papierowe prosimy po wypełnieniu odsyłać do biura Komisji Krajowej. Dalsze informacje o wydarzeniach związanych z inicjatywą w tym o spotkaniach, konferencjach i nowych serwisach w mediach społecznościowych będziemy przekazywać na bieżąco. Biuro Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”-80 ul.Piękna 22/8 00-549 Warszawa