Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Zasady rozdziału środków na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Komunikat prasowy dot. europejskiej inicjatywy obywatelskie "Unia Płac"

Szanowni Państwo!
Komisja Krajowa NSZZ ”Solidarność”-80, organizacji związkowej o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszającej pracowników wszystkich branż i zawodów, będącej jednocześnie spadkobiercą tradycji pierwszej Solidarności z okresu sierpnia ’80 informuje o rozpoczęciu w Polsce zbierania podpisów obywateli RP na listach poparcia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Unia Płac”.
Uprzejmie informujemy, że w związku z powyższym na terenie Polski odbędą się wydarzenia inicjujące publiczną zbiórkę podpisów oraz kampanię społeczną poświęconą problematyce rozbieżności w zarobkach pomiędzy krajami starej „15” a Europą Środkową reprezentowaną przez ośmiu sygnatariuszy tego projektu tj. komitet obywatelski złożony z przedstawicieli: Węgier, Estonii, Łotwy, Bułgarii, Polski, Chorwacji, Słowacji i Rumunii.

 

NSZZ ”Solidarność”-80 jest oficjalnym przedstawicielem Unii Płac w Polsce, nasza inicjatywa została oficjalnie zarejestrowana 16 maja 2017r. przez Komisję Europejską. Celem wszystkich uczestników tej kampanii jest zebranie miliona podpisów poparcia w całej Europie.
Inicjatywa ma wstrząsnąć europejskimi elitami i zwrócić jej uwagę na to, że pomimo wstąpienia naszych krajów 13 lat temu do Unii Europejskiej jedną z dysproporcji, która praktycznie nie uległa wyrównaniu to poziom płac. Obywatele krajów Europy Środkowo Wschodniej zarabiają przeciętnie 4 razy mniej od swoich „odpowiedników” w „starej” UE, a poziom cen w naszej części Europy dorównał już praktycznie ten z Niemiec, Francji czy Hiszpanii.
Aktualna sytuacja nie sprzyja nikomu, w tym także pracownikom ze starej UE, wiele głosów w debacie publicznej mówi ostatnio głośno o dumpingu socjalnym. Polska opinia publiczna spłyca ten problem wyłącznie do pracowników delegowanych oraz deklaracji politycznych Prezydenta Republiki Francuskiej. Faktycznie problem jest znacznie głębszy i zmusza nas do głośnego powiedzenia elitom politycznym Europy, że trzeba szukać rozwiązań systemowych w tym ukierunkowania polityki spójności właśnie na wyrównywanie poziomu płac.
Niech zakończy się konkurencja na europejskim rynku pracy opierająca się wyłącznie na tym, kto dostarczy tańszą siłę roboczą, niech siłą napędową gospodarki europejskiej zostanie konkurencja technologiczna i innowacyjność!
Mając powyższe na uwadze zapraszamy Państwa do udziału w następujących wydarzeniach:
W dniu 19 września o godzinie 12:00 .na terenie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Poniatowskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się konferencja prasowa połączona z pikietą publiczną oraz zbiórką podpisów pod hasłem „Godne warunki pracy dla ratowników medycznych w Polsce – Unia Płac szansą na powrót z emigracji !
W dniu 20 września o godzinie 12:30 przed sklepem sieci TESCO w Gliwicach przy ul. Łabędzkiej 26 odbędzie się konferencja prasowa połączona z pikietą publiczną przeciwko zaniżaniu płac przez koncern handlowy w Polsce i wyrównanie warunków płacowych w sieci handlowej na terenie UE.
W dniu 21 września o godzinie 16.30 w Warszawie na Placu Zamkowym pod Kolumną Zygmunta pikieta, zbiórka podpisów oraz konferencja prasowa z udziałem m. in. Pana Mártona GYÖNGYÖSI – oficjalnego przedstawiciela Kampanii WAGE UNION – UNIA PŁAC przed Komisją Europejską a także, członka Parlamentu Węgierskiego, Pana Adama MIRKÓCZKI z Polsko – Węgierskiego Zespołu Parlamentarnego oraz Pana Marka MNICHA – Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”-80.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za przebieg kampanii w Polsce: Zbigniew Sagański tel. 886198912, e-mail: zarząd@solidarnosc80.org.pl lub sekretariatem Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”-80 tel. 22 6252203 e-mail: kk@solidarnosc80.pl
Szczegóły dotyczące inicjatywy znajdą Państwo na oficjalnej stronie: www.uniaplac.eu