Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Zasady rozdziału środków na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Pobyt wypoczynkowy z inicjatywy pracodawcy Zakopane 13-15.04.2018

W dniach od 13-15 kwietnia 2018 roku z inicjatywy pracodawcy organizowany jest dla pracowników PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki pobyt wypoczynkowo- rekreacyjny w Ośrodku Wypoczynkowym „Kolejarz" w Zakopanem według załączonego programu.
Powyższa impreza ma charakter integracyjny, w związku z czym zapraszam i zachęcam do wzięcia w niej udziału.
Zapisy przyjmuje Dział Pracowniczy-stanowisko ds. socjalnych w Tarnowskich Górach tel. 327142127 ; 327223303 oraz stanowisko ds. socjalnych w Rybniku tel. 327221144 do dnia 23.03.2018 r.
O uczestnictwie w w/w pobycie decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona.

 

Kwota dofinansowania do w/w pobytu wynosić będzie w zależności od dochodu od 210 zł do 240 zł brutto i wypłacona zostanie po zakończeniu wypoczynku na podstawie odpowiednio wypełnionego Załącznika nr 2 do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki.
Należność za w/w pobyt wypoczynkowy w kwocie 430,00 zł należy wpłacić na konto organizatora, którym jest:
Biuro Podróży „Natura Tour“
40-013 Katowice , ul. Mielęckiego 7
Nr konta: 07 2490 0005 0000 4600 3867 6237
(z dopiskiem CT Śląski - Zakopane, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania pracownika- uczestnika w/w wyjazdu)