Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Zakończono rozmowy dotyczące uposażenia dla pracownikow PKP CARGO S. A. Strony ustalił iż pracownicy otrzymają 250 złotych brutto jednorazowej premii do pensji 10 lipca bieżącego roku oraz średnio po 180 złotych do pensji zasadniczej od 10 września.

Pobyt wypoczynkowy z inicjatywy pracodawcy Zakopane 13-15.04.2018

W dniach od 13-15 kwietnia 2018 roku z inicjatywy pracodawcy organizowany jest dla pracowników PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki pobyt wypoczynkowo- rekreacyjny w Ośrodku Wypoczynkowym „Kolejarz" w Zakopanem według załączonego programu.
Powyższa impreza ma charakter integracyjny, w związku z czym zapraszam i zachęcam do wzięcia w niej udziału.
Zapisy przyjmuje Dział Pracowniczy-stanowisko ds. socjalnych w Tarnowskich Górach tel. 327142127 ; 327223303 oraz stanowisko ds. socjalnych w Rybniku tel. 327221144 do dnia 23.03.2018 r.
O uczestnictwie w w/w pobycie decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona.

 

Kwota dofinansowania do w/w pobytu wynosić będzie w zależności od dochodu od 210 zł do 240 zł brutto i wypłacona zostanie po zakończeniu wypoczynku na podstawie odpowiednio wypełnionego Załącznika nr 2 do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki.
Należność za w/w pobyt wypoczynkowy w kwocie 430,00 zł należy wpłacić na konto organizatora, którym jest:
Biuro Podróży „Natura Tour“
40-013 Katowice , ul. Mielęckiego 7
Nr konta: 07 2490 0005 0000 4600 3867 6237
(z dopiskiem CT Śląski - Zakopane, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania pracownika- uczestnika w/w wyjazdu)