Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą pandemii wirusa COVID -19 przewodniczący związku dostępny jest całodobowo pod numerem telefonu 663842390 , biuro związku z konieczności wyższej zamknięte jest do odwołania.

Spotkanie kierownictwa PKP CARGO S.A. Sląskiego Zakładu Spółki z przedstawicielami Organizacji Związków Zawodowych w dniu 26.02.2019 r.

Spotkanie dotyczące nieprawidłowości i  problemów w Śląskim Zakładzie Spółki PKP Cargo S.A. przedstawiało się następująco.

Pan Maciej Krupa - wiceprzewodniczący Nadodrzańskiego Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych z Siedzibą w Kędzierzynie Koźlu przekazał dyrekcji i omówił przekazane zestawienie, w którym porównał przejazdy łączonych awizo z możliwością bezpośrednich przejazdów maszynistów do macierzystej sekcji, trasa w przypadku bezpośrednich przejazdów jest krótsza, zajmuje mniej czasu.

Pan Wiceprzewodniczący dodatkowo zgłosił, że nie otrzymał powiadomienia o terminie spotkania w sprawie pisma dot. czasu pracy maszynistów.

Pan Bolesław Teodorowski — wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność 80 Organizacja Zakładowa przy PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki zwrócił uwagę na nieodpowiednią prace dyspozytorów sekcji CTPS Częstochowa.

Pan Teodorowski poinformował o utrudnionym dostępie do Magazynu w Kluczborku. Osoba która zajmuje się obsługą magazynu nie ma stałych godzin urzędowania co w znacznym stopniu uniemożliwia pracownikom pobieranie rzeczy.

 

Pan Sławomir Badura- zastępca dyrektora Zakładu ds. eksploatacyjnych odpowiedział, że sprawa dyspozytury jest już znana. W ubiegłym tygodniu Naczelnik Działu Dyspozytury Zakładowej sprawdził pracę dyspozytorów na tym terenie, faktycznie wymagała ona paru wniosków celem poprawy działania.

Pan Roman Ryszewski - przewodniczący NSZZ Solidarność 80 Organizacja Zakładowa przy PKP CARGO S.A. Sląski Zakład Spółki zaproponował, w celu uniknięcia spornych sytuacji podczas wydawania bonów w Gliwicach aby wprowadzić jasne uregulowania w tej sprawie.

Pan Mirosław Wolny - wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach zgłosił, że według Regulaminu stacji Hanulin jest wymóg jazdy w podwójnej obsadzie, natomiast nie jest tak w praktyce.

Pan Sławomir Badura— zastępca dyrektora Zakładu ds. eksploatacyjnych odpowiedział, że sprawę prześwietli, zostanie wystosowane wystąpienie do PKP PLK z prośbą o wyjaśnienie z czego wynika taki zapis, prawdopodobnie może być już nieaktualny.

Pan Kotala Jan — wiceprzewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki zgłosił, że zapisy w Zarządzeniu dotyczące zbierania odzyskanych materiałów z usypów węgla są niedoprecyzowane.

Pan Roman Ryszewski - przewodniczący NSZZ Solidarność 80 Organizacja Zakładowa przy PKP CARGO S.A. Sląski Zakład Spółki zgłosił potrzebę dodatkowego auta do dyspozycji w Rybniku dla pracowników PPK celem poprawy ich mobilności.

Pan Mirosław Wolny - wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach, zgłosił że lokomotywy po P1 wychodzą nie doczyszczone ( kabiny, szyby) były również przypadki, że przepalona żarówka nie została wymieniona.

Kolejną sprawę, którą zgłosił Pan Wolny jest problem drogi dojazdowej do budynku w Kluczborku. Droga jest porozjeżdżana przez ciężarówki, utworzyły się koleiny. Droga wymaga naprawy.

Pan Andrzej Gwóźdź — przewodniczący Międzyzakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich przy PKP CARGO SIA. Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach zgłosił, że droga p.poż. od ul. Fabrycznej wymaga poprawy. 10.

Pan Zenon Zemła — dyrektor Zakładu odpowiedział, że realizacja powyższego jest zaplanowana w tym roku.

Pan Jarosław Kucz — przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych PRO-TEST Opolu zgłosił prośbę, czy istnieje możliwość aby maszyniści wysyłani do Warszawy na symulator, byli delegowani w podwójnej obsadzie?

Pan Adam Białecki — Przewodniczący Związku Zawodowego Drużyn Pociągowych w Zduńskiej Woli Karsznice zgłosił wniosek, aby przy okazji remontu budynku w Karsznicach, tynk żywiczny został położony również w korytarzu.

Pan Zenon Zemła — dyrektor Zakładu przedstawił aktualne dane dot. zatrudnienia oraz omówił wyniki pracy w nadaniu i przybyciu masy. Omówił również po krótce zadania do wykonania w 2019 roku przez Zakład.

Na koniec spotkania Pan Dyrektor wystosował apel do przedstawicieli strony społecznej dotyczący bezpieczeństwa pracy. Szczególnie na stanowisku pracy rutyna nie jest naszym sprzymierzeńcem, wobec tego poprosił stronę społeczną aby w kontaktach z pracownikami uczulać ich, by byli skoncentrowani na wykonywanych czynnościach i dbali o stosowanie zasad bezpieczeństwa pracy celem uniknięcia wypadków.