Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą pandemii wirusa COVID -19 przewodniczący związku dostępny jest całodobowo pod numerem telefonu 663842390 , biuro związku z konieczności wyższej zamknięte jest do odwołania.

Pismo do PKP Cargo dotyczące premii.

Szanowny Pan Czesław Warsewicz Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

W związku z podjęciem decyzji o niewypłaceniu Il części premii, wynikającej z przyjętego w PKP CARGO S.A. Pilotażowego programu kwartalnej premii zadaniowej na IV kwartał 2018 niżej podpisane reprezentatywne Centrale Związków Zawodowych wnioskują o przyznanie premii dodatkowej w wysokości 800 złotych na zatrudnionego w Centrali Spółki, Zakładach Spółki i spółkach zależnych, która zostanie wypłacona do 10.04.2019 r.

 

Uzasadnienie:

Warunkiem wypłacenia Il części premii była realizacja na odpowiednim poziomie zadań ogólnofirmowych oraz zadań biur i zakładów. Cele te w większości przypadków zostały osiągnięte, zaś incydenty braku realizacji tych celów były wynikiem okoliczności zewnętrznych, na które pracownicy Spółki nie mieli wpływu.

Wdrożenie programu wywołało szereg pozytywnych efektów: zmniejszenie absencji chorobowej, wzrost zaangażowania w wykonywana pracę, większa identyfikacja z firmą. Jest to szczególnie cenne w obecnej sytuacji na rynku pracy, na którym zarobki osiągane przez pracowników PKP CARGO S.A. nie należą do wygórowanych.

W związku z powyższym wypłacenie premii o którą wnosimy, będzie wyraźnym sygnałem dla pracowników, że ich wysiłki zostają dostrzeżone i docenione.

Dobra sytuacja Spółki umożliwia zatem przyznanie tej gratyfikacji, która pozwoli utrzymać zaangażowanie pracowników i nie zgasi entuzjazmu po odwołaniu wypłaty II części premii pilotażowej.