Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą pandemii wirusa COVID -19 przewodniczący związku dostępny jest całodobowo pod numerem telefonu 663842390 , biuro związku z konieczności wyższej zamknięte jest do odwołania.

Podwyżki dla pracowników PKP Cargo S.A.

Zgodnie z ustaleniami podczas spotkania stron w siedziedzibie Spółki PKP Cargo S.A. w Warszawie dotyczących miedzy innymi podwyżek wynagrodzenia informujemy co następuje:

  • od dnia 01.08.2019 roku wdrożone zostaną podwyżki dla pracowników wynagradzanych zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, wysokość podwyżki wynosić będzie średnio 220 złotych na jednego zatrudnionego, nie mniej niż 150 złotych do wynagrodzenia zasadniczego.
  • od dnia 01.08.2019 roku wdrożone zostaną podwyżki dla pracowników wynagradzanych zgodnie z uchwałą, wysokość podwyżki wynosić będzie średnio 220 złotych na jednego zatrudnionego.