Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Porozumienie w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy , oraz Przykładowe wyliczenie składników wynagrodzenia przed zmniejszeniem wymiaru etatu oraz po zmniejszeniu o 10% wymiaru etatu