Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
400 złotych brutto - Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawarte w dniu 27 listopada 2019 r.

ORGANIZACJA ZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 W RYBNIKU PKP CARGO S. A. ŚLĄSKI ZAKŁAD SPÓŁKI ZAPRASZA W DNIU 22 LISTOPADA 2019r NA ZABAWĘ Z OKAZJI „ŚWIĘTA KOLEJARZA"

SERDECZNIE ZAPRASZAY W DNIU 22 LISTOPADA 2019r NA ZABAWĘ Z OKAZJI „ŚWIĘTA KOLEJARZA" 
które odbędzie się w REZYDENCJI POD WIATRAKIEM , RYBNIK UL.KANARSKIEGO 48a
CHĘTNYCH CZŁONKÓW NASZEGO ZWIĄZKU ZAPRASZAMY DO ZABAWY OD GODZINY 15.00 DO 24.00
WPISOWE OD CZŁONKA ZWIĄZKU 20,00 Zt. - OSOBY TOWARZYSZACE 80,00 ZŁ 
OSOBY Z POZAZWIĄZKU WPISOWE WYNOSI 150 ZŁ 
MOŻNA WYKUPIĆ NOCLEG ZE SNIADANIEM W CENIE 90 ZŁOTYCH 
ZAPISY DO DNIA 14 LISTOPADA PRZYJMUJE ROMAN RYSZEWSKI W RYBNIKU NA UL. KOLEJOWEJ 9
TEL 327142187,663842390