Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Po posiedzeniu zarządu PKP Cargo w dniu 27.08.2021 uchwalono 500 zł premii wypłacone na dzień 10.10.2021 i zwiększenie do 1000 zł na Dzień Kolejarza. Podwyżek w roku 2021 nie będzie. Zarząd po tej decyzji powinien podać się do dymisji.

Program sportowo-rekreacyjny FITPROFIT


PKP CARGO S.A.  Śląski Zakład Spółki informuje o planowanym wdrożeniu dodatkowego świadczenia do działalności socjalnej Zakładu w postaci Programu sportowo-rekreacyjnego FITPROFIT.

Udział w Programie pozwala na korzystanie z takich usług jak fittnes, siłownia, basen, aqua aerobic itp. na podstawie jednej karty abonamentowej. Cena pełnego kosztu miesięcznego karnetu zakupionego przez pracodawcę na wniosek pracownika wynosić będzie 70,- zł., natomiast wysokość dofinansowania z ZFŚS zostanie podana w późniejszym terminie. Ponadto istnieje możliwość zakupu imiennych kart abonamentowych pełnopłatnych bez możliwości otrzymania dofinansowania dla jednej osoby towarzyszącej i dla każdego uczącego się dziecka pracownika w wieku do ukończenia 26 roku życia w kwocie 120,00 zł miesięcznie za każdą kartę, oraz kartę basenową dla dziecka pracownika w wieku do ukończenia 15 roku życia w cenie 36,90 zł miesięcznie.

 

Karta FITPROFIT jest kartą imienną  i nie może być udostępniona innym osobą. Rezygnacja nie może nastąpić w okresie pierwszych trzech miesięcy od daty przystąpienia do programu. Uczestnictwo osoby towarzyszącej lub dziecka możliwe jest tylko i wyłącznie pod warunkiem wykupu karnetu łącznie z zakupem karnetu dla pracownika.

Przystąpienie do Programu skutkuje wykluczeniem pracownika i uprawnionych członków jego rodziny z możliwości dofinansowania do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej zakupionej we własnym zakresie (§ 20 Regulaminu ZFŚS), oraz ogranicza dofinansowanie do pobytu wypoczynkowego trwającego od 2 do 3 dni, zakupionego we własnym zakresie przez uprawnionych do jednego w roku (§ 17 Regulaminu ZFŚS). 

Lista obiektów honorujących kartę FITPROFIT jest dostępna na stronie internetowej www.fitprofit.pl/wyszukiwarkaobiektow.                                             
W celu rozpoznania zainteresowania proponowanym programem przez pracowników prosi się o imienne zgłoszenie swojego uczestnictwa.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Dziale Pracowniczym:

Tarnowskie  Góry 

Biuro nr 115

  • Małgorzata Mazur tel. nr 32 7142127
  • Lila Nowak            tel. nr  32 7223303,  

Rybnik 

Biuro nr 111  

  • Józef Gańczorz     tel. nr   32 7221144.