Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Podziękowanie od pracownika list otwarty.

Wyczerpały się możliwości, pozostaje wywieranie presji na udział spotkaniu, tych którzy nie mają woli. Inicjatywa skrócenia obniżonego czasu pracy.

   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych  PROTEST wsłuchując się w głosy pracowników Śląskiego Zakładu Spółki, reagując na rozgoryczenie naszych Koleżanek i Kolegów, którzy na co dzień sygnalizują nam poprawę sytuacji przewozowej przejawiającą się brakiem zapewnienia pełnych obsad na posterunkach, występującymi nadgodzinami, wycofywaniem pracowników z urlopów wypoczynkowych, pociągami stojącymi na szlaku bez obsady trakcyjnej oraz pogarszającą się ich sytuacją materialną postanowiliśmy wyjść z inicjatywą zorganizowania spotkania z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi działającymi w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki, w celu podjęcia wspólnych działań zmierzających do skrócenia okresu Porozumienia ograniczającego normę czasu pracy .  
 

 

W odpowiedzi na wsparcie inicjatywy i gotowość do rozmów zgłoszoną we wspólnym wystąpieniu przezpozostałych synatariuszy Porozumienia , ZZPK PROTEST wskazał termin spotkania na 23 lipca 2020 roku z miejscem w Tarnowskich Górach.

Pomimo zadeklarowanego poparcia inicjatywy podjęcia działań zmierzających do skrócenia obniżonej normy czasu pracy do spotkania nie doszło, ponieważ żadna z trzech pozostałych reprezentatywnych organizacji nie potwierdziła udziału w spotkaniu.   

Porozumienie z racji obowiązujących przepisów Tarczy Antykryzysowej zawarły cztery reprezentatywne organizacje związkowe działające w CT Śląskim. Jakakolwiek jego zmiana wymaga udziału wszystkich sygnatariuszy porozumienia. 
W związku z brakiem woli do udziału spotkaniu, pozostaje tylko wywieranie przez członków trzech pozostałych reprezentatywnych organizacji presji na działaczy.
Działania Zarządu ZZPK  PROTEST w tej sprawie  nie oznaczają że jesteśmy nieomylni. Po prostu nie pozostajemy bierni i reagujemy na sygnały płynące od pracowników.

Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych  PROTEST w Opolu oraz Zakładowe Organizacje Związkowe, które poparły inicjatywę wyrażają nadal gotowość oczekując na wskazanie konkretnego terminu spotkania przez pozostałych sygnatariuszy Porozumienia w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy zawartego w dniu 12 maja 2020 w Tarnowskich Górach tj. Zakładową Organizacją Związkową NSZZ Solidarność PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki Tarnowskie Góry, Związkiem Zawodowym Kolejarzy Śląskich przy PKP CARGO S.A. przy Śląskim Zakładu Spółki w Tarnowskich Górach, Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce, PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki Tarnowskie Góry.

Podkreślić należy, że naszą inicjatywę wsparły otwarcie rybnickia "Solidarność 80" i Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych, ZZM w Gliwicach, MNSZZ Kolejarzy Śląskich w Tarnowskich Górach. Otrzymujemy także mnóstwo sygnałów z wyrazami wsparcia od pracowników. Ocenę pozostawiamy Państwu.