Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Pomóż OLI. Podaruj 1% podatku. Nr KRS 0000273196. Cel szczegółowy: Aleksandra Kuchniak

Pismo FZZMK z dnia 24.08.2020 do Prezesa PKP Cargo S.A. Pana Czesława Warsewicza


W związku z ukazaniem się w dniu 20.08.2020 roku na portalu „Bankier.pl” informacji przekazanej przez Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. o dokonywanej redukcji zatrudnienia o blisko 800 osób w grupie PKP CARGO jak i dynamizacji tego procesu w trzecim kwartale bieżącego roku Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych oświadcza, że nie uczestniczyła w żadnych rozmowach związanych z tą kwestią. Wręcz przeciwnie, uczestniczyliśmy w rozmowach skutkujących zawarciem stosownych porozumień gwarantujących utrzymanie istniejących miejsc pracy poprzez uzyskanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych okupionych obniżoną normą czasu pracy, a co za tym idzie zmniejszeniem wynagrodzenia pracowników.
 
Nie tylko ze zdumieniem, ale i ze zwykłą ludzką złością odbieramy informację o działaniach Zarządu zmierzających do wyrzucania pracowników na przysłowiowy bruk mimo ofiary jaką ponoszą. Jest dla nas oczywiste, że obecna sytuacja Spółki nie została spowodowana jedynie przez panującą epidemię. To niespotykana w giełdowej historii PKP CARGO S.A. nieudolność w procesie zarządzania jest główną przyczyną obecnego jej stanu. FZZMK na spotkaniu w siedzibie Spółki w dniu 12 lutego 2020 r. wskazywała na zły stan Spółki. Już wtedy pytaliśmy czy istnieją zagrożenia dotyczące wypłat wynagrodzeń, opłacania składek ZUS, stosowania nieświadczenia pracy, czy istnieje nadwyżka zatrudnienia i czy w związku z tym Zarząd rozważ wdrożenie Programu Dobrowolnych Odejść. Krótko mówiąc, już wtedy uważaliśmy za celowe podjęcie działań naprawczych. Odpowiedź Zarządu
była wówczas krótka (cyt.) ”…naprawia się coś co jest zepsute”. Widać wyraźnie, że pandemia koronawirusa stworzyła doskonałe warunki do utrzymania stanowisk jedynie dla Członków Zarządu PKP CARGO S.A. .
W związku z powyższym FZZMK oczekuje niezwłocznego przekazania informacji dotyczących ilości planowanych zwolnień pracowników w roku bieżącym, sposobu w jaki spółka zamierza ten plan zrealizować oraz jakich grup zawodowych i których pracodawców w PKP CARGO S.A. będzie to dotyczyć.