Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Przekaż 1% PODATKU w tytule Malwina Karolak KRS 0000018926. Malwinka jest dzieckiem słabowidzącym. Zdiagnozowano u niej krótkowzroczność wysoką, zwyrodnieniową.

Niepokojące nastroje w PKP Cargo S.A.

28 sierpnia 2020r. Odbyła się wideokonferencja Zarządu PKP CARGO S.A. ze związkami zawodowymi. Zarząd przedstawił sytuację w PKP CARGO S.A. oraz przyczyny tego stanu. Wskazane zostały też kierunki, które zadaniem Zarządu poprawią sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa tj. zastosowanie „nieświadczenia pracy” w miejscach gdzie nastąpił spadek pracy lub pracy nie ma, oraz zawarcia stosownych porozumień, które pozwolą na obniżenie normy czasu pracy o 10% dla wybranych stanowisk nierobotniczych od 15 września 2020. FZZMK zadała pytanie czy rozważane są zmiany organizacyjne w strukturze Grupy PKP CARGO S.A. skutkujące zmniejszeniem ilości spółek zależnych.

 

Na te pytane nie została udzielona konkretna odpowiedź. Zarząd zapowiedział przekazanie więcej informacji stronie związkowej na spotkaniu w siedzibie Spółki na początku września. Związki zawodowe kategorycznie oświadczyły, że podejmą wspólne działania w celu zachowania miejsc, wskazując jednocześnie, że zła sytuacja Spółki trwa już od dawna, a odpowiedzialność za doprowadzenie do tego stanu nie może być przypisana pracownikom. Prezes zaapelował do związkowców o odpowiedzialne zachowanie i podjęcie działań ratujących PKP CARGO S.A. W odpowiedzi Grzegorz Samek - Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych zwrócił się do Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. , aby w ramach odpowiedzialności za dalsze losy Spółki rozważył możliwość podania się do dymisji.