Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
400 złotych brutto - Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawarte w dniu 27 listopada 2019 r.

Program opieki medycznej dla PKP CARGO S.A.

PKP Cargo S.A.wprowadza dodatkową możliwość pakietu zdrowotnego, program opieki medycznej realizowany w 80 placówkach
Grupy LUX MED i 1200 Placówkach Partnerskich w całej Polsce. Program dotyczy wszystkich pracowników PKP Cargo S.A. którzy zainteresowani są dodatkową opieką medyczną, poprzez podpisanie umowy abonenckiej.

 

Nowy Pakiet Podstawowy obejmuje:

konsultacje lekarzy specjalistów, bez skierowań:

 • ginekologii,
 • laryngologii,
 • okulistyki,
 • dermatologii,
 • neurologii,
 • chirurgii ogólnej,
 • ortopedii, kardiologii,
 • urologii,
 • alergologii,
 • endokrynologii,
 • diabetologii,
 • gastroenterologii,
 • nefrologii,
 • onkologii,
 • pulmonologii,
 • reumatologii,
 • hematologii,
 • prowadzenie ciąży,
 • szczepienia,
 • wizyty domowe,
 • badania diagnostyczne i laboratoryjne wraz z RTG, USG, tomografią komputerową, rezonansem magnetycznym,
 • testy alergiczne,
 • zabiegi ambulatoryjne,

dodatkowo konsultacje lekarzy specjalistów, na podstawie
skierowania:

 • chirurgii naczyniowej,
 • anestezjologii,
 • audiologii i foniatrii,
 • chirurgii klatki piersiowej,
 • chorób zakaźnych,
 • neurochirurgii,
 • rehabilitacji medycznej,
 • angiologii,
 • chirurgii onkologicznej,
 • hipertensjologii,
 • immunologii klinicznej
 • konsultacje profesorskie na podstawie skierowania,

Swobodę Leczenia, czyli refundację kosztów konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych, wykonanych poza placówkami wskazanymi przez
Ubezpieczyciela (poza Siecią LUX MED.) zgodnie z przedstawioną Fakturą jednak nie więcej niż 500 PLN w kwartale.

Składki w Nowy Pakiecie Podstawowym:

 • Pracownik : 47,00
 • Typ Partnerski - Pracownik oraz
  Współmałżonek lub Partner
  życiowy lub Dziecko do
  ukończenia 26 roku życia : 94,00
 • Typ Rodzinny - Pracownik
  oraz Współmałżonek lub
  Partner życiowy oraz Dzieci do
  ukończenia 26 roku życia : 141,00

Dla kogo Pakiet Podstawowy?
• Dla Pracowników oraz Kadry Menadżerskiej.
• Dla Małżonka lub Partnera Pracownika oraz dzieci do 26 roku życia.