Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Zakończono rozmowy dotyczące uposażenia dla pracownikow PKP CARGO S. A. Strony ustalił iż pracownicy otrzymają 250 złotych brutto jednorazowej premii do pensji 10 lipca bieżącego roku oraz średnio po 180 złotych do pensji zasadniczej od 10 września.

Program opieki medycznej dla PKP CARGO S.A.

PKP Cargo S.A.wprowadza dodatkową możliwość pakietu zdrowotnego, program opieki medycznej realizowany w 80 placówkach
Grupy LUX MED i 1200 Placówkach Partnerskich w całej Polsce. Program dotyczy wszystkich pracowników PKP Cargo S.A. którzy zainteresowani są dodatkową opieką medyczną, poprzez podpisanie umowy abonenckiej.

 

Nowy Pakiet Podstawowy obejmuje:

konsultacje lekarzy specjalistów, bez skierowań:

 • ginekologii,
 • laryngologii,
 • okulistyki,
 • dermatologii,
 • neurologii,
 • chirurgii ogólnej,
 • ortopedii, kardiologii,
 • urologii,
 • alergologii,
 • endokrynologii,
 • diabetologii,
 • gastroenterologii,
 • nefrologii,
 • onkologii,
 • pulmonologii,
 • reumatologii,
 • hematologii,
 • prowadzenie ciąży,
 • szczepienia,
 • wizyty domowe,
 • badania diagnostyczne i laboratoryjne wraz z RTG, USG, tomografią komputerową, rezonansem magnetycznym,
 • testy alergiczne,
 • zabiegi ambulatoryjne,

dodatkowo konsultacje lekarzy specjalistów, na podstawie
skierowania:

 • chirurgii naczyniowej,
 • anestezjologii,
 • audiologii i foniatrii,
 • chirurgii klatki piersiowej,
 • chorób zakaźnych,
 • neurochirurgii,
 • rehabilitacji medycznej,
 • angiologii,
 • chirurgii onkologicznej,
 • hipertensjologii,
 • immunologii klinicznej
 • konsultacje profesorskie na podstawie skierowania,

Swobodę Leczenia, czyli refundację kosztów konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych, wykonanych poza placówkami wskazanymi przez
Ubezpieczyciela (poza Siecią LUX MED.) zgodnie z przedstawioną Fakturą jednak nie więcej niż 500 PLN w kwartale.

Składki w Nowy Pakiecie Podstawowym:

 • Pracownik : 47,00
 • Typ Partnerski - Pracownik oraz
  Współmałżonek lub Partner
  życiowy lub Dziecko do
  ukończenia 26 roku życia : 94,00
 • Typ Rodzinny - Pracownik
  oraz Współmałżonek lub
  Partner życiowy oraz Dzieci do
  ukończenia 26 roku życia : 141,00

Dla kogo Pakiet Podstawowy?
• Dla Pracowników oraz Kadry Menadżerskiej.
• Dla Małżonka lub Partnera Pracownika oraz dzieci do 26 roku życia.